Καλωσήλθατε στην επίσημη ιστοσελίδα της
logo pantokratoros
Ιεράς Μονής Παντοκράτορος

Η μονή

῾Ο μακροχρόνιος βίος τῆς ῾Ιερᾶς μας Μονῆς, ἐκφράζοντας τήν πεῖρα τῶν αἰώνων γιά τήν ὀρθόδοξη μοναχική ζωή, ὑψώνει μία φωνή μαρτυρίας, ὅπως ὁ Τίμιος Πρόδρομος· «Μετανοεῖτε!», δηλαδή στραφεῖτε πρός τόν Θεό. Κι αὐτό, διότι ἡ μοναχική ζωή εἶναι κατ᾿ ἐξοχήν ζωή μετανοίας καί ἐπιστροφῆς πρός τόν Θεό. Στήν ἐποχή μας, οἱ ἄνθρωποι, δίχως Θεό, ὑποφέρουν πολλές φορές ἀπό κατάθλιψη καί ἀνία, βιώνουν ἀδυσώπητες ἐσωτερικές ἀντινομίες καί μέ ἀγωνία ἀναζητοῦν διέξοδο ἀπό τό ὁλοένα αὐξανόμενο ἐσωτερικό κενό· στήν ἐποχή αὐτή ἡ μαρτυρία τῶν πατέρων μας ἀποτελεῖ τό φῶς καί τήν ἐλπίδα αὐτοῦ τοῦ κόσμου.
kathigoumenos signature

Η Γερόντισσα

Ἀπὸ τὰ πολλὰ κειμήλια τὰ ὁποῖα φυλάσσονται στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παντοκράτορος Ἁγίου Ὄρους, τὸ σημαντικότερο εἶναι ἡ θαυματουργή, ἐφέστια εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Γεροντίσσης. Μὲ τὶς σχετικὰ μεγάλες της διαστάσεις δεσπόζει στὸ βόρειο μαρμάρινο προσκυνητάρι τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς. Πρόκειται γιὰ τὴν μοναδικὴ φορητὴ εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ποὺ τὴν εἰκονίζει ὁλόσωμη σὲ στάση δέησης καὶ πάμπολλα εἶναι τὰ θαύματα ποὺ συνδέονται μὲ αὐτήν.
περισσοτερα
logo pantokratoros

Ενέργειες

Αίτηση Φιλοξενίας

Θέλετε να επισκεφτείτε την Μονή?

logo pantokratoros
περισσοτερα

Μνημόνευση Ονομάτων

Για την μνημόνευση Ζώντων και Κεκοιμημένων

logo pantokratoros
περισσοτερα

Δωρεές

Για τις δωρεές προς την μονή

logo pantokratoros
περισσοτερα

Έκθεση

Επισκεφτείτε την έκθεσή μας

logo pantokratoros
περισσοτερα