Πανηγύρεις

῾Η Μονή πανηγυρίζει κατά τήν ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, στίς 6 Αὐγούστου, στήν ὁποία εἶναι ἀφιερωμένο τό Καθολικό της. Κατά τήν πανήγυρη τῆς Μονῆς συρρέει πλῆθος μοναχῶν ἀπό ἱερές Μονές, Σκῆτες καί Κελλιά τοῦ ῾Αγίου ῎Ορους, ἀλλά καί μεγάλος ἀριθμός προσκυνητῶν. Τελεῖται μεγάλη ἀγρυπνία στήν ὁποία συνήθως μετέχουν καί χοροί ψαλτῶν ἀπό ἄλλες ἁγιορειτικές Μονές.

῾Η Μονή πανηγυρίζει ἐπίσης κατά τήν ἑορτή τῆς ἐφεστίου εἰκόνος τῆς Παναγίας «Γεροντίσσης», στίς 2 Δεκεμβρίου, καί κατά τήν ἑορτή τῶν Παντοκρατορινῶν Πατέρων στίς 15 ᾿Οκτωβρίου.