Επανακοινοβιοποίηση

Στίς 6 Μαΐου 1992 πραγματοποιήθηκε στή Μονή κοινή συνεδρίαση μέ τήν συμμετοχή τριμελοῦς Πατριαρχικῆς ᾿Εξαρχίας, ῾Ιεροκοινοτικῆς ᾿Επιτροπῆς καί τῆς Γεροντικῆς ῾Ιερᾶς Συνάξεως τῆς Μονῆς. ᾿Εκεῖ, ἀποφασίσθηκε ἀπό κοινοῦ ἡ ἐπαναφορά τῆς Μονῆς Παντοκράτορος —τῆς τελευταίας ἁγιορειτικῆς Μονῆς πού λειτουργοῦσε ὑπό τό καθεστώς τῆς ἰδιορρυθμίας— στό κοινοβιακό σύστημα.

᾿Επιπλέον, ἀποφασίσθηκε ὁμοφώνως ἀπό τήν Γεροντική ῾Ιερά Σύναξη ἡ ἐπάνδρωση τῆς Μονῆς ἀπό δεκατριμελῆ Συνοδεία, προερχόμενη ἀπό τήν ῾Ιερά Μονή Ξενοφῶντος. Πρῶτος καθηγούμενος τῆς κοινοβιακῆς πλέον Μονῆς τοῦ Παντοκράτορος ἐξελέγη ὁ ἱερομόναχος Βησσαρίων (Μακρυγιάννης) ὁ Ξενοφωντινός, ὁ ὁποῖος ἐνθρονίσθηκε ἀπό τήν ῾Ιερά Κοινότητα στίς 8 ᾿Ιουνίου 1992, Κυριακή τῶν ῾Αγίων Πάντων, καί ἔλαβε κατά τό ἔθος τήν ἡγουμενική ράβδο ἀπό τόν πρῶτο τῇ τάξει ἀντιπρόσωπο τῆς πενταμελοῦς ῾Ιεροκοινοτικῆς ᾿Επιτροπῆς, Γέροντα Βαρθολομαῖο μοναχό Λαυρεώτη, ὡς διάδοχο τοῦ ὁσίου ᾿Αθανασίου τοῦ ᾿Αθωνίτου, κτίτορος τῆς πρώτης κοινοβιακῆς Μονῆς στό ῞Αγιον ῎Ορος

 Στήν τελετή τῆς ἐνθρονίσεως, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε μέ τήν προβλεπόμενη ἀπό τό ἁγιορειτικό τυπικό μεγαλοπρέπεια, παρέστησαν ὁ Μητροπολίτης Γρεβενῶν κ. Σέργιος, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἕξι ἁγιορεῖτες καθηγούμενοι7, ἀντιπροσωπεῖες ὅλων τῶν ἁγιορειτικῶν Μονῶν καί πολιτικοί ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν ἀρχῶν τοῦ ῾Αγίου ῎Ορους.

᾿Επί τῶν ἡμερῶν τῆς ἡγουμενίας τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Βησσαρίωνος (6/19 Μαΐου 1992-2/15 ᾿Ιουλίου 2001), ἡ Μονή ἀναδιοργανώθηκε καί ἀνέθαλε πνευματικά, ἐνῶ ξεκίνησαν καί οἱ ἐργασίες γιά τήν ἀνακαίνιση ἀρκετῶν κτισμάτων της. Γιά τό λόγο αὐτό ἀνακηρύχθηκε καί νέος κτίτωρ τῆς Μονῆς. ῞Ομως, τό καρποφόρο ἔργο του διέκοψε αἰφνιδίως βαρύτατη ἀσθένεια πού τόν καθήλωσε στό κρεβάτι τοῦ πόνου καί τόν ὁδήγησε στήν ἀπόφαση νά παραιτηθεῖ ἀπό τήν ἡγουμενία τῆς Μονῆς στίς 2 ᾿Ιουλίου 2001. Λίγους μῆνες ἀργότερα ὁ Κύριος τόν καλοῦσε στήν χώρα τῶν ζώντων. ῾Ο μακαριστός Γέρων Βησσαρίων ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ στίς 20 Σεπτεμβρίου (π.ἡ.) τοῦ ἰδίου ἔτους, καταλιπών φήμην ἐναρέτου ἀνδρός. ῾Η ἐξόδιος ἀκολουθία τελέσθηκε τήν ἑπομένη ἡμέρα παρουσίᾳ πλήθους κληρικῶν, μοναχῶν καί λαϊκῶν, μέσα σέ κλίμα πένθους γιά τόν ἄωρο θάνατό του, ἀλλά καί μέ τή χαρά καί τήν ἐλπίδα τῆς ᾿Αναστάσεως.

Στή θέση τοῦ παραιτηθέντος ἀπό τήν ἡγουμενία μακαριστοῦ Γέροντος Βησσαρίωνος, ἐξελέγη ἀπό τήν ἀδελφότητα τῆς Μονῆς νέος ἡγούμενος ὁ ἱερομόναχος Γαβριήλ.