1. Σκήτη Προφ. Ηλιού
 2. Λαογραφική Συλλογή
 
 

2. Λαογραφική Συλλογή

Κάτω ἀπό τό εὐπρόσωπο κτιριακό συγκρότημα τῆς Ἱερᾶς Κοινοβιακῆς Σκήτης μας, στούς ὑπόγειους δηλαδή χώρους της, πού θυμίζουν ἀρχαιοχριστιανικές κατακόμβες καί κυριολεκτικά ἐντυπωσιάζουν τόν ἐπισκέπτη μέ τή μυστική μεγαλοπρέπειά τους, σκεφτήκαμε νά στεγάσουμε τήν πλούσια Λαογραφική Συλλογή μας, ἡ ὁποία διακρίνεται γιά τήν ποικιλία καί τήν σπανιότητα τῶν ἐκθεμάτων της.

Ἡ Συλλογή αὐτή ἔχει μιά δική της γλῶσσα, μέ τήν ὁποία ζωντανά καί μεγαλόφωνα παρουσιάζει τήν ἱστορία τοῦ Ἱεροῦ Καθιδρύματός μας. Περιλαμβάνει ὅλα τά ἐργαλεῖα καί ὅλα τά σκεύη, πού χρησίμευσαν στούς παλαιούς Μοναχούς γιά τή ζωή καί τά διακονήματά τους, ἀπό τό ἔτος 1757 μέχρι τό ἔτος 1992, ὁπότε ἐγκαταστάθηκε στή Σκήτη ἡ δική μας Ἀδελφότητα.

Τά ἐκθέματα τῆς Συλλογῆς τά βρήκαμε ἐδῶ καί ἐκεῖ σκόρπια μέσα στά ἐρείπια καί τά συγκεντρώσαμε μέ ἀνάλογο κόπο. Ἀφοῦ δέ ἐπισκευάσαμε καί διαμορφώσαμε ἀνάλογα τούς ὑπόγειους χώρους, τά συντηρήσαμε καί τά τοποθετήσαμε κατά κατηγορίες, ἄλλα σέ προθῆκες καί ἄλλα σέ πάγκους, ἔτσι πού νά μπορεῖ ὁ ἐπισκέπτης νά ἐνημερώνεται γενικά καί λεπτομερειακά γύρω ἀπό τή θαυμαστή προσπάθεια, πού ἔγινε σέ ὅλες τίς ἐποχές καί σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς ἱστορικῆς διαδρομῆς τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου μας.


Ἄν λάβουμε ὑπόψει μας, ὅτι ἡ μοναστική Ἀδελφότητα τῆς Σκήτης στήν ἀκμή της ἀριθμοῦσε 450 Πατέρες, ἀπασχολοῦσε πολλούς ἐργάτες καί φιλοξενοῦσε ἐπίσης πολλούς Προσκυνητές, θά ἐξηγήσουμε τό πλῆθος καί τήν ποικιλία τῶν ἐκθεμάτων. Ἄς σημειωθεῖ δέ ὅτι πολλά χρήσιμα ἀντικείμενα μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου χάθηκαν, δόθηκαν καί πουλήθηκαν, ἰδιαίτερα στά δύσκολα χρόνια τῆς παρακμῆς, δηλαδή ἀπό τό ἔτος 1917 καί ἔπειτα.

Οἱ χῶροι ἀπό τούς ὁποίους προέρχονται τά ἐκθέματα, εἶναι τό Νοσοκομεῖο, τό Φαρμακεῖο, τό Ξυλουργεῖο, τό Σιδηρουργεῖο, τό Ἐλαιοτριβεῖο, τό Ὑποδηματοποιεῖο, τό Τυπογραφεῖο, τό Ἁγιογραφεῖο, τό Ἱεροραφεῖο, τό Μαγειρεῖο, ἡ Τράπεζα, ὁ Φοῦρνος, τό Κρασαριό, τό Λαδαριό, τό Βουρδουναριό, ὁ Ἀρσανᾶς, τό Ἐργατόσπιτο, τό Ἀγροτόσπιτο, οἱ Ἀποθῆκες καί τά Κελλιά τῶν Μοναχῶν. Καθένας ἀπό τούς χώρους αὐτούς εἶχε τή δική του προσφορά καί τά δικά του μέσα καί ἐργαλεῖα, γιά νά ὑπηρετήσει ἀποτελεσματικά τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖον λειτουργοῦσε.