1. Ορθόδοξος       Μοναχισμός
 
2.Ύστερη Νεωτερικότητα      και Ορθοδοξία
 
 

2. Ύστερη Νεωτερικότητα και Ορθοδοξία


Λεπτομέρεια ἀπό Ὀθωμανικό Σουλτανικό Φιρμάνι. 1790.